Oddział PTTK Tychy

                                     

                                  Regulamin XXII Rajdu Jesiennego

                                                                 Oddziału PTTK w Tychach

1)                Organizator: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Tychach.

2)                  Miejsce: Beskid Mały z metą przy schronisku pod Leskowcem

3)                         Termin: 05 październik2019r.

4)                  Celem imprezy jest zapoznanie się z walorami krajoznawczymi Beskidu Małego

 5)                  Zasady uczestnictwa:

·                   Rajd organizowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

·                   Udział w rajdzie biorą drużyny rajdowe reprezentujące szkoły podstawowe, średnie, Domy Kultury, Kluby Osiedlowe

             i inne placówki prowadzące działalność na rzecz dzieci i młodzieży

·                   Drużyna rajdowa liczy do 1o osób pod opieką osoby pełnoletniej.

6)                  Wyposażenie zespołów rajdowych:

·                   Proporzec,                   - 0-5 pkt

·                   Piosenka, okrzyk         - 0-5 pkt

·                   Apteczka                     - 0-5 pkt

·                   mapa (przewodnik)     - 0-10 pkt

·                   kompas                       - 0-10 pkt

 7)                  Wyposażenie uczestników:

·                   legitymacja szkolna                        -0-10 pkt

·                   legitymacja PTTK                           -0-10 pkt

·                   okrycie przeciwdeszczowe             -0-10 pkt

·                   punkty będą przyznawane od ilości sztuk wyposażenia w drużynie.

 8)                  W trakcie rajdu przeprowadzone będą:

·                   konkursy pierwszej pomocy- każda prawidłowa odpowiedź- 1 pkt

·                   konkurs wiedzy turystycznej- każda prawidłowa odpowiedź-1 pkt

·                   konkursy sprawnościowe – 0-15 pkt

·                   w konkursach bierze udział trzyosobowa reprezentacja drużyny,       czas przeprowadzenia konkursów 12.30-14.00 godz.

 9)                  Zasady współzawodnictwa zespołów rajdowych:

·                   do punktacji ogólnej będą brane pod uwagę:

-                   ilość zdobytych punktów w konkursach

-                   wyposażenie zespołów rajdowych

-                   zachowanie w czasie trwania rajdu   - 0-5 pkt

-                   (np. zdyscyplinowanie ,czystość wokół siebie)

·                   do dyspozycji Komendy Rajdu pozostawia się dodatkowo 5 pkt.

 10)               Wpisowe:   40,-zł

W przypadku zgłoszenia drużyny rajdowej do 8 osób włącznie opiekun ponosi koszty w wysokości 35 –zł (przejazd i kiełbaski)

11)               W ramach wpisowego organizator rajdu zapewnia:

·                   puchary rajdowe, nagrody rzeczowe

·                   puchar dla najliczniejszej reprezentacji z jednej placówki

·                   dyplomy uczestnictwa

·                   dyplomy dla zwycięzców konkursów

·                   dyplom dla zwycięskiej drużyny

·                   opiekę przewodnika na trasie

·                   kiełbaskę rajdową z dodatkami  na mecie rajdu

·                   przewóz uczestników rajdu

·                   Uwagi: wynik poszczególnych konkursów zostaną wywieszone po zakończeniu rywalizacji do wglądu.

 12)               Trasy rajdowe:

·                 A-  Tarnawa Górna-Makowska Góra- schr. PTTK Leskowiec. Szl. Niebieski.Czas-2h

             B-  Krzeszów-Harańczykowa Góra- schr. PTTK Leskowiec.  Szl. Czerwony. Czas -2,15h

    C- Targoszów -Wieczorki-Leskowiec-schr. PTTK Leskowiec.  Szl. Żółty. Czas 2 h

       Zejście do autokarów trasa białymi serduszkami do Rzyki Jagódki pętla autobusowa. Czas 1.15h

13)               Zgłoszenia zespołów rajdowych mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14)               Po zatwierdzeniu uczestnictwa przez organizatora należy wpłacić wpisowe gotówką do dnia 27.09.2019r w firmie ARKOP

               al. Niepodległości 27 A lub na konto PTTK O Tychy ING Bank Śląski numer 40 1050 1214 1000 0023 3952 9972

15)               Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.

 16)              Inne ustalenia:

·                   organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy

·                   spotkanie grup rajdowych 11.05.2019r godz.7.30 na parkingu koło Urzędu Miejskiego w Tychach

·                   planowany powrót ok.18.30

17)          Na mecie rajdu będzie możliwość weryfikacji przez TRW KTG przy Oddziele PTTK Tychy. Odznaki Turystyki Górskiej oraz  

            weryfikacji innych odznak turystyczno -  krajoznawczych.

           Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie

Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników rajdu pełną odpowiedzialność ponoszą opiekunowie zespołów rajdowych. 

Zgłoszenie drużyny i opiekuna oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby tej imprezy

 

Zarząd Główny PTTK ogłosił rok 2019 Rokiem Młodych Turystów w PTTK .                      

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY